ifnromacja

Solbet Beton Komórkowy

Czy to prawda, że ściany z
betonu komórkowego słabiej trzymają ciepło?

INFORMACJA

• Beton komórkowy ma właściwości termoizolacyjne, umożliwiające wznoszenie zarówno ścian jednowarstwowych bez ocieplenia, jak i warstwowych z ociepleniem spełniających wymogi budynków energooszczędnych. Niska masa oraz bardzo dobra izolacyjność cieplna betonu komórkowego pozwalają budować przegrody, które pełnią funkcję nośną i jednocześnie izolacyjną.

• Beton komórkowy jest materiałem o dużej porowatości oraz jednorodnej strukturze. Szkielet materiałowy otoczony jest regularnymi porami powietrza, które stanowią około 80% jego objętości. To właśnie mikropory i zawarte w nich powietrze decydują o tym, że ściany z betonu komórkowego cechuje wysoka izolacyjność termiczna.

INFORMACJA

• Z betonu komórkowego buduje się m.in. nośne zewnętrzne ściany jednowarstwowe. Muruje się je zazwyczaj na cienką spoinę. W ten sposób wykonane ściany z betonu komórkowego są jednorodne termicznie. Do wykonania jednowarstwowych ścian zewnętrznych używa się bloczków o grubości 42 cm i najczęściej w klasie gęstości 350. Pozwala to uzyskać ściany o współczynniku przenikania ciepła U = 0,20 W/(m2·K), które spełniają wymagania warunków technicznych.

• Wysoka bezwładność betonu komórkowego, pozwala utrzymać stałą temperaturę w budynku, nawet przy dużych wahaniach temperatury na zewnątrz. Ściany wykonane z betonu komórkowego, są zawsze miłe w dotyku, nie promieniują chłodem, co wpływa również na komfort i samopoczucie użytkowników.